Til årets første arrangement i 2020 havde vi fokus på investeringer i tidlige startups, det gode partnerskab og balancen mellem passive/aktive partnere. Vi så desuden på vigtige overvejelser i valget af kapitalforvalter samt afkastet på de finansielle markeder historisk i 2019, mens vi kiggede spændt ind i året 2020.

Vi havde inviteret Danish Business Angels (DanBAN), som er Danmarks mest aktive BA-netværk bestående 200 private investorer, der investerer i vækstvirksomheder nationalt og internationalt. Vi har ved tidligere arrangementer beskæftiget os med venture kapital og fandt det derfor relevant at kaste blikket mod de helt tidlige faser af entreprenørskabet. I kan se mere om netværket her www.danban.org.

I forlængelse heraf kiggede også en repræsentant fra Hemonto forbi, som er en dansk fintech-virksomhed, der blev grundlagt i 2006 med et ønske om at skabe mere gennemsigtighed i den finansielle sektor. Siden dengang har Hemonto hjulpet mange kunder med at få en større indsigt i og et bedre overblik over deres investeringer på tværs af banker og kapitalforvaltere. De er særligt stærke på at holde øje med omkostninger og i en benchmarking af kapitalforvaltere. Fra Hemonto hørte vi mere omkring valget af kapitalforvalter og markedsafkast. Se nærmere her www.hemonto.com.

Ønsker du at vide mere om vores arrangementer og evt. medlemskab, er du velkommen til at kontakte os.