Medlemsmøde

Ovenpå en længere corona-pause mødtes medlemmer af Villicore 2. september 2021 til et socialt arrangement i nye lokaler. Vi hørte hvad der rørte sig hos de enkelte medlemmer, og hvordan vi hver især har håndteret corona-situationen og andre dilemmaer i...

Investering og det gode partnerskab

Til årets første arrangement i 2020 havde vi fokus på investeringer i tidlige startups, det gode partnerskab og balancen mellem passive/aktive partnere. Vi så desuden på vigtige overvejelser i valget af kapitalforvalter samt afkastet på de finansielle markeder...

Samtaler om generationsskifte

Arrangement afholdt d. 20. september 2019. Ved det seneste arrangement i Villicore var temaet: Hvordan faciliteter man en god samtale omkring et generationsskifte?  Arrangementet blev gennemført med eksternt indlæg fra erhvervspsykolog Søren Braskov. Et...

Generationsskifte 101

Arrangement afholdt d. 28. februar 2019.  Temaet for aftenens arrangement var Generationsskifte 101. Vi havde bl.a. fornøjelsen af at høre partner fra PwC, Morten Høj Schibsbye fortælle om, hvordan et generationsskifte kan tilrettelægges og gennemføres. Herefter blev...