Artikler, indlæg, slides mv.

Villicore

Præsentation af Villicore

PP af Tor Dam Sinding & Anders Schulz

Artikel i The Atlantic

Artiklen gennemgår en analyse foretaget af Boston College. Her fremgår det, at velhavende personer ofte finder det vanskeligt at dele deres bekymringer i deres netværk. Årsagen hertil er blandt andet den misforståelse, at velhavende personer ikke kan have “rigtige problemer”. Konsekvenserne heraf kan i mange tilfælde være af stor betydning. I Villicore ønsker vi med vores Peer to Peer tilgang at imødegå mange af de problematikker, der fremhæves i undersøgelsen.

Download PDF

Generationsskifte: Skat

Modeller for generationsskifte

PP fra arrangement d. 28. februar 2019

Hvordan et generationsskifte kan tilrettelægges og gennemføres v. Morten Høj Schibsbye, PwC

Samtaler om det gode generationsskifte

Artikler fra arrangement d. 20. september 2019: Værktøjer til hvordan griber man den svære personlige samtale an generationer og søskende imellem. Artikler af cand.psych.aut. Søren Braskov fra Humanact

Hjælp jeg har har overtaget min fars virksomhed
Generationsskifte i din virksomhed – økonomi eller psykologi

Investering og det gode partnerskab

Materiale fra arrangement d. 23. januar 2020

Business Angels

DanBan: Investering i startups og det gode partnerskab
DanBAN IRR Analyse
DanBan-rapport-2018

Forvalterstrategi

Hemonto: Markedsafkast og valg af kapitalforvalter

Villicore Family Office Community

Havnegade 2a
8000 Aarhus C
Tlf: 86 76 14 14 

© Copyright Villicore Family Office Community 2020